Ιστορίες γύρω από την φωτιά!

October 8, 2019
Τα πρώτα κρύα μας πλησίασαν και το τζάκι άναψε.
Οι παρέες μαζεύονται σιγά σιγά και αρχιζουν οι ιστορίες γύρω από τις φλογες.

0 Comments