Ιστορίες γύρω από την φωτιά!

October 8, 2019
Τα πρώτα κρύα μας πλησίασαν και το τζάκι άναψε.
Οι παρέες μαζεύονται σιγά σιγά και αρχιζουν οι ιστορίες γύρω από τις φλογες.

Comments